Ποιοι είμαστε

Η Πολύτροπη δημιουργήθηκε από μαχόμενους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν μακρά διδακτική εμπειρία, μεταδοτικότητα και πάθος.

Η  Πολύτροπη είναι η σύγχρονη συνέχεια της Πολύτροπης Αρμονίας, εμπλουτισμένη με νέα στελέχη, υψηλών επιστημονικών προσόντων, φορείς σύγχρονων ευρωπαϊκών ιδεών και καινοτόμων πρακτικών.

Η Πολύτροπη παρέχει πλήρεις γνώσεις με ελκυστικό τρόπο, ώστε ο/η μαθητής/τρια να μην αντιλαμβάνεται το σχολείο ως πάρεργο ή καταναγκασμό.

Η Πολύτροπη αναδεικνύει τα ιδιαίτερα ταλέντα και τις κλίσεις των μαθητών/τριών, βοηθώντας τους να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντά τους και να αποκτήσουν πάθος στην επιδίωξη των στόχων τους.

Η Πολύτροπη προσφέρει όλα τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε οι μαθητές της να προχωρήσουν στις πανεπιστημιακές τους σπουδές και να παρουσιαστούν πλήρως έτοιμοι και ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Η Πολύτροπη παρέχει ολοκληρωμένη παιδεία και απαλλάσσει τους μαθητές της καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους από την ανάγκη οποιασδήποτε εξωσχολικής ή παράλληλης στήριξης, τόσο στα κύρια μαθήματα όσο και στις ξένες γλώσσες.

Η αρμονική και ολόπλευρη διαπαιδαγώγηση των παιδιών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Πολύτροπης. Υπέρτατος σκοπός του σχολείου είναι να εμπνεύσει σταθερές αξίες, ομαδικότητα, αλληλεγγύη, σεβασμό, υπακοή σε κανόνες, ισονομία και τελικά συναγωνισμό αλλά όχι ανταγωνισμό.

Η Πολύτροπη στηρίζει τις αρχές της στην επαλήθευση της ορθότητας της λειτουργίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Πολύτροπη Αρμονία, καθώς η μέχρι τώρα πορεία της τελευταίας αποτελεί φωτεινό μονοπάτι για την πρώτη.

Τέλος, η Πολύτροπη προτίθεται να αποτελεί φορέα πολιτισμού, ανάπτυξης της κουλτούρας και της δημιουργίας στην ευρύτερη περιοχή.