Προπαρασκευαστικά και θερινά μαθήματα

Για όσους μαθητές εγγραφούν στο σχολείο μας, διεξάγονται προπαρασκευαστικά δωρεάν μαθήματα τη χρονιά πριν την επίσημη εγγραφή του παιδιού στο σχολείο. Τα εν λόγω μαθήματα αποσκοπούν στο να ενισχύσουν τη μόρφωση των παιδιών, καλύπτοντας πιθανά κενά στα βασικά μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Ξένων Γλωσσών και προσφέροντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους μαθητές. Επιπλέον, τα προπαρασκευαστικά μαθήματα συνεισφέρουν στο να γνωριστούν οι μαθητές με τους μελλοντικούς συμμαθητές αλλά και καθηγητές τους, θέτοντας τα θεμέλια των σχέσεων ζωής που θα οικοδομηθούν τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Επίσης, μετά το πέρας των προαγωγικών εξετάσεων, διεξάγονται θερινά μαθήματα για όλους τους μαθητές του σχολείου μας, διάρκειας 4 εβδομάδων, χωρίς επιπλέον κόστος. Τα συγκεκριμένα μαθήματα συντελούν στην εμπέδωση των γνώσεων της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και τη βέλτιστη προετοιμασία των μαθητών ενόψει της επόμενης περιόδου.