Εργαστηριακές Δραστηριότητες

Το πείραμα κατείχε ανέκαθεν περίοπτη θέση στην Επιστήμη. Ελέγχει τη θεωρία και θέτει τις βάσεις για την επιστημονική γνώση, ενώ παράλληλα ενδέχεται να γεννήσει μια νέα θεωρία είτε τροποποιώντας και διορθώνοντας μια ήδη υπάρχουσα είτε εκθέτοντας ένα νέο φαινόμενο που δεν έχει εξηγηθεί. Με άλλα λόγια εξηγεί τα μαθηματικά μοντέλα και τις οντότητες που περιλαμβάνονται στην επιστημονική θεωρία. Ωστόσο, ένα πείραμα μπορεί να διεξαχθεί ακόμη και από καθαρό πάθος για την επιστήμη. Άλλωστε, πολλές εφευρέσεις προέκυψαν από αυτό ακριβώς, από τυχαία πειράματα που πραγματοποιήθηκαν από επιστήμονες με περίσσεια περιέργεια.

Όλοι οι μαθητές/τριες δυνητικά αποτελούν επιστήμονες με περίσσεια περιέργεια, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή είναι η "υπερδύναμή" τους, όντας παιδιά και έφηβοι. Συνεπώς, οφείλουμε ως φορέας μόρφωσης και διαπαιδαγώγησής τους να τους παρέχουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουν τη φαντασία και την περιέργειά τους. Και ποιος ξέρει; Ίσως ένας νέος Thomas Edison ή μια νέα Marie Curie αναδυθεί από το ταπεινότερο των εργαστηρίων...

Το πείραμα παραλείπεται συχνά από την εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπό την πίεση των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ωστόσο, συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Φυσικών Επιστημών, διότι επισφραγίζει και επεκτείνει την κατανόηση δυσνόητων ή φαινομενικά ανιαρών φαινομένων που ταλαιπωρούν τους/τις μαθητές/τριες στα μαθήματα της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας. Παράλληλα, έχει τη δύναμη να κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων των μαθητών/τριών, ωθώντας τους στο να εντρυφήσουν σε επιστημονικές έννοιες που μέχρι πρότινος έμοιαζαν αδιάφορες για τους ίδιους.

Στα εργαστήρια μας, λοιπόν, ο/η μαθητής/τρια αναλαμβάνει άλλοτε ρόλο παρατηρητή κι άλλοτε ενεργού επιστήμονα, ακολουθώντας πάντοτε τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας και την επιστημονική μέθοδο:

  1. Κάνω μια παρατήρηση
  2. Διαμορφώνω μια υπόθεση
  3. Σχεδιάζω και διεξάγω πείραμα για τον έλεγχο της υπόθεσης
  4. Αξιολογώ τα αποτελέσματα του πειράματος
  5. Αποδέχομαι ή απορρίπτω την υπόθεση
  6. Σε περίπτωση απόρριψης της προηγούμενης υπόθεσης, διαμορφώνω και ελέγχω μια νέα υπόθεση.