Σχολικές εορτές

Στις σχολικές εορτές, η Πολύτροπη επιχειρεί βιωματική και θεματική προσέγγιση, έτσι ώστε οι μαθητές να γίνουν συμμετέχουν όχι τυπικά, αλλά ενεργά στις σημαντικότερες εθνικές επετείους. Στόχος είναι η γλαφυρή απόδοση του ιστορικού πλαισίου της εκάστοτε περιόδου και η εξασφάλιση της μέθεξης στο εθνικό μας γίγνεσθαι.

Για το λόγο αυτό, στις μεγάλες εορτές (28η Οκτωβρίου, 17η Νοεμβρίου, 25η Μαρτίου), προσκαλούμε στο σχολείο ανθρώπους που έχουν βιώσει τα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο ή τα έχουν μελετήσει διεξοδικά στην καριέρα τους. Οι ομιλίες από τους συγκεκριμένους ανθρώπους γνωρίζουν την ευρεία αποδοχή των παιδιών, τα οποία κάθε χρόνο ανυπομονούν για αυτές τις συναντήσεις.

Επιπλέον, οι μαθητές μας, με αφετηρία το μάθημα της Ιστορίας, προετοιμάζουν παρουσιάσεις πάνω σε ιστορικά γεγονότα, ερευνώντας εις βάθος τη βιβλιογραφία της αντίστοιχης περιόδου. Έτσι, λαμβάνουν ενεργό ρόλο στην ανασκόπηση των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην ιστορική περίοδο της κάθε επετείου.