Γυμνάσιο

Το σχολείο μας δίνει μεγάλη έμφαση στη βαθμίδα του Γυμνασίου, στην οποία τα παιδιά χτίζουν στέρεες βάσεις στα βασικά μαθήματα, αποκτούν σφαιρική μόρφωση και αναπτύσσονται ως ισχυρές προσωπικότητες. Έτσι, το γυμνάσιο, θα πρέπει να διαθέτει μαθητές με ήθος που λειτουργούν με κανόνες, σέβονται τους συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους.

Το Γυμνάσιο είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη εκπαιδευτική βαθμίδα διότι:

 • αποτελεί σημαντικό φορέα κοινωνικοποίησης των μαθητών, όπου συνάπτονται φιλικές σχέσεις που θα ακολουθούν το παιδί σε όλη του τη ζωή
 • οι μαθητές περνάνε από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Το σχολικό περιβάλλον, οι παρέες, επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Το προσεγμένο και οριοθετημένο σχολικό περιβάλλον επηρεάζει θετικά την κοινωνική τους ανάπτυξη, τη συγκέντρωση των μαθητών στα σχολικά τους καθήκοντα αλλά και στην υψηλή στοχοθεσία τους
 • ξεκινάει η εις βάθος ενασχόληση με τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την ελληνική γλώσσα
 • ο μαθητής αρχίζει να αποκτά πλήθος γνώσεων τις οποίες πρέπει να εφαρμόζει όταν κάνει απλούς ή σύνθετους συλλογισμούς, ενώ παράλληλα μαθαίνει να αναλύει δύσκολα προβλήματα και να συνθέτει τις λύσεις τους
 • τότε ολοκληρώνεται η πολύ καλή έως άριστη γνώση των ξένων γλωσσών
 • παράλληλα, υπάρχει χρόνος για την ουσιαστική ενασχόληση και με τα υπόλοιπα μαθήματα (Πληροφορική, Ρομποτική, Μουσική Αγωγή, Εικαστικά κτλ.) που βοηθούν τον μαθητή να αποκτήσει ευρύτερη παιδεία και ουσιαστική μόρφωση.

Για την επιτυχημένη διαπαιδαγώγηση ενός μαθητή Γυμνασίου, πρέπει το σχολείο να βοηθήσει το μαθητή να αγαπήσει το διάβασμα, να διαχειρίζεται σωστά τα σχολικά του καθήκοντα και να απολαμβάνει το σχολικό χρόνο, διασκεδάζοντας με τους συμμαθητές τους.

Η Πολύτροπη φροντίζει:

 • να διδάσκουν καθηγητές που έχουν πλούσια διδακτική πείρα, μεταδοτικότητα και γενικότερα τα εφόδια και τις αρετές ενός σωστού Δασκάλου, με σκοπό την απόκτηση και εμπέδωση των γυμνασιακών γνώσεων
 • το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου να ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις των μαθητών και των οικογενειών τους, χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη για οποιαδήποτε εξωσχολική βοήθεια. Έτσι, το καθημερινό ωράριο είναι 8ωρο, ενώ η οποιαδήποτε σπατάλη χρόνου σε εξωσχολική βοήθεια δρα αρνητικά στο αποτελεσματικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου
 • οι διδάσκοντες να ασχολούνται ατομικά ή ομαδικά με το/τους μαθητή/μαθητές που θα έχει οποιαδήποτε απορία ή εκπαιδευτική ανάγκη μέσα στα πλαίσια του σχολείου, καλύπτοντας πιθανά κενά των μαθητών
 • ο μαθητής να έχει χρόνο για την προσωπική του προσπάθεια και μελέτη, αλλά και ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση
 • ο μαθητής να αποκτά βιωματική γνώση και πρακτική εμπειρία μέσω πειραμάτων
 • να προσφέρει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις Πληροφορικής και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, καθώς και Ξένων Γλωσσών, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα διπλώματα
 • να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ακολουθούν τα χόμπι τους εντός της σχολικής μονάδας υπό την καθοδήγηση των καθηγητών και των προπονητών τους κατά τις επιπρόσθετες ώρες των δραστηριοτήτων
 • να βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν σεβασμό στη διαφορετικότητα και κοινωνικές ευαισθησίες
 • να ακολουθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης της μαθησιακής πορείας και των επιδόσεων κάθε μαθητή
 • να αντιμετωπίζει ισότιμα και χωρίς διακρίσεις όλους τους μαθητές, προϋπόθεση απαραίτητη για τη διασφάλιση καλών και αρμονικών σχέσεων στις τάξεις
 • τα βασικά τμήματα και τα τμήματα Ξένων Γλωσσών να είναι ολιγομελή, ομοιογενή και υψηλού επιπέδου, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οικογενειών και μαθητών με ήθος και υψηλούς στόχους
 • να ελέγχει το χώρο του σχολείου και να εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια των μαθητών, προλαμβάνοντας παραβατικές συμπεριφορές και έλλειψη σεβασμού ενός μαθητή προς τους συμμαθητές του.