Ευκαιρίες Καριέρας

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και η Διεύθυνση του σχολείου συντονίζει τις δράσεις των εκπαιδευτικών και εξετάζει αναλυτικά τα αιτήματά τους, με σκοπό την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εργαζομένων, την ορθή εφαρμογή του προγράμματος σπουδών του σχολείου και την ικανοποίηση του προσωπικού στο περιβάλλον εργασίας του. Πολύτιμη αρχή του σχολείου μας είναι η διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, που εστιάζει στους ανθρώπους και την εξέλιξή τους. Για το λόγο αυτό, το σχολείο μας αποδίδει τη μέγιστη σημασία στη διαδικασία των προσλήψεων, με σκοπό την απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού στις πλέον κατάλληλες θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις συνεργασίας με το σχολείο μας εξετάζονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σε ατομική βάση και με απόλυτη εχεμύθεια, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υποψηφίους. Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των υποψηφίων μελετώνται χωρίς διακρίσεις που στηρίζονται στην εθνικότητα, την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή πιθανή αναπηρία. Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στις αιτήσεις εργασίας δε διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους.

Το καλό κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών και η αμοιβαία σχέση σεβασμού κι εμπιστοσύνης μεταξύ καθηγητών και μαθητών συνιστά θεμέλια λίθο του προγράμματος του σχολείου μας. Άλλωστε, ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον πυρήνα ενός σχολείου και πρότυπο για τους μαθητές του. Με εφόδια την επιστημονική κατάρτιση, τη διδακτική εμπειρία, τη μεταδοτικότητα και το πάθος του εμπνέει τους εφήβους να αποκτήσουν σφαιρική μόρφωση, να εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις τους και να διαμορφώνουν χαρακτήρα με δυναμισμό και ήθος.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας διακατέχονται από εργατικότητα, δημιουργική και πρωτότυπη σκέψη, διάθεση να βελτιώνουν διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους μέσα από σεμινάρια, μεταπτυχιακά προγράμματα, προσωπική μελέτη. Θεωρούν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αξιολόγηση ευκαιρία για να βελτιώσουν την προσέγγιση του μαθήματος και τις ήδη άρτιες σχέσεις τους με τους μαθητές. Το σχολείο μας προτρέπει και στηρίζει τις προσπάθειες των συνεργατών μας να ακολουθούν τις επιταγές της δια βίου μάθησης.

Εάν επιθυμείς να μοιραστείς αλλά και να διευρύνεις το όραμα του σχολείου μας, να εξελιχθείς επιστημονικά και εκπαιδευτικά και να αποτελέσεις μέρος ενός σύγχρονου και εύρυθμου εργασιακού περιβάλλοντος, αναμένουμε την αποστολή της αίτησης σου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@politropi.gr. Η αίτηση εργασίας:

  • περιλαμβάνει απαραίτητα ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, σε μορφή αρχείου pdf, με όνομα αρχείου «Ειδικότητα Υποψηφίου_Επώνυμο Υποψηφίου)
  • συνοδεύεται προαιρετικά από συστατικές επιστολές που έχουν συνταχθεί από προηγούμενο εργοδότη ή από καθηγητή/τρια του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των σπουδών του
  • προτείνεται να περιέχει μια αυτοπεριγραφική έκθεση (μίας σελίδας) στην οποία ο υποψήφιος καταγράφει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι είναι κατάλληλος για τη θέση, καθώς και τις ικανότητες και γνώσεις που πιστεύει πως τον χαρακτηρίζουν, ξεχωρίζοντάς τον από άλλους υποψηφίους.