Στατιστικά Πανελλήνιων Εξετάσεων

Στην παρούσα ενότητα, αναρτώνται κάθε χρόνο τα στατιστικά στοιχεία επιδόσεων των μαθητών/τριών μας σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων και παρατίθεται η σύγκριση με τα επίσημα πανελλαδικά στοιχεία που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία των αριστούχων ανά έτος για το σχολείο μας σε αντιπαραβολή με τα πανελλαδικά στατιστικά.

Στατιστικά Πανελλήνιων 2023

Στατιστικά Πανελληνίων 2022

Στατιστικά Πανελληνίων 2021

Στατιστικά Πανελληνίων 2020

Στατιστικά Πανελληνίων 2019

Στατιστικά Πανελληνίων 2018

Στατιστικά Πανελληνίων 2017

Στατιστικά Πανελληνίων 2016

Στατιστικά Πανελληνίων 2015

Στατιστικά Πανελληνίων 2014

Στατιστικά Πανελληνίων 2013