Ανθολόγιο Λυμένων Ασκήσεων και Διαγωνισμάτων όλων των τάξεων Γυμνασίου & Λυκείου

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε προτεινόμενα διαγωνίσματα για τις τάξεις από Α’ Γυμνασίου μέχρι και Β’ Λυκείου, μαζί με τις ενδεικτικές απαντήσεις τους (σε μορφή αρχείων pdf). Τα θέματα και οι προτεινόμενες λύσεις έχουν κατηγοριοποιηθεί σε υποενότητες ανά τάξη. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στην αντίστοιχη τάξη είτε από την αναπτυσσόμενη λίστα στην ενότητα Εκπαιδευτικό Υλικό→ Ανθολόγιο Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων του κεντρικού μενού είτε από το πλευρικό μενού (στα αριστερά της σελίδας σε PC, πιο κάτω στη σελίδα σε Smartphone) και να επιλέξετε όποιο μάθημα επιθυμείτε.

Το παρόν ηλεκτρονικό αποθετήριο προτεινόμενων διαγωνισμάτων για τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να βοηθήσει μαθητές/τριες από όλη την Ελλάδα να εξασκηθούν στη διδαχθείσα ύλη κάθε χρονιάς, μετρώντας τις δυνάμεις τους σε απαιτητικές ασκήσεις, καθώς και να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν τις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις. Το περιεχόμενο της ενότητας θα ανανεώνεται σε τακτική βάση.