Δημοσιεύσεις

Δυνατότητες του IntelliCms

Δυνατότητες του IntelliCms

Κάθε σύγχρονο web site, χρειάζεται ένα τρόπο διαχείρισης των δεδομένων του. Αν και υπάρχουν αρκετά δωρεάν συστήματα διαχείρισης, το IntelliCms διαφέρει ως προς τον προσανατολισμό του και την φιλοσοφία του.

Γραμμένο σε μια από τις πλέον σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας στην διαχείριση web sites. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ασφάλεια και στο περιβάλλον χρήστη (User Interface) που στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών διαχείρισης και την διαισθητική λειτουργία.

Με δυνατότητες όπως: Πολυγλωσσική υποστήριξη, ενσωματωμένα Νέα, Εκδηλώσεις, Ιστολόγιο (Blog), πολλαπλά Θέματα, Plugins, το καθιστά ένα ευέλικτο και ταυτόχρονα εύκολο στην διαχείριση σύστημα που επιτρέπει στους διαχειριστές του web site, να ενημερώνουν και να προσθέτουν περιεχόμενο χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, εύκολα και απλά.

1 Σχόλια

  1. Sotiris 14/4/2022 11:35 πμ

    This is a sample comment for this blog post

Αφήστε το σχόλιό σας