Δημοσιεύσεις

Γιατί οι πρέπει να έχετε Νέα και Ανακοινώσεις στο web site σας.

Γιατί οι πρέπει να έχετε Νέα και Ανακοινώσεις στο web site σας.

Στον κλάδο του διαδικτύου, οτιδήποτε μεταφέρει σημαντικές πληροφορίες στους ανθρώπους ονομάζεται "περιεχόμενο".

Κάθε ιστότοπος έχει περιεχόμενο. Οι εταιρείες με ιστότοπους τριών σελίδων χρειάζονται μόνο έναν συγγραφέα. Όμως όσοι έχουν πολλές σελίδες διαδικτυακού περιεχομένου χρειάζονται κάποιον που μπορεί να τις υποστηρίξει και να καταλάβει τι πρέπει να επικοινωνεί όλο αυτό το περιεχόμενο.

περισσότερα
Δυνατότητες του IntelliCms

Δυνατότητες του IntelliCms

Κάθε σύγχρονο web site, χρειάζεται ένα τρόπο διαχείρισης των δεδομένων του. Αν και υπάρχουν αρκετά δωρεάν συστήματα διαχείρισης, το IntelliCms διαφέρει ως προς τον προσανατολισμό του και την φιλοσοφία του.

Γραμμένο σε μια από τις πλέον σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας στην διαχείριση web sites. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ασφάλεια και στο περιβάλλον χρήστη (User Interface) που στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών διαχείρισης και την διαισθητική λειτουργία.

περισσότερα